dla-nauczycieli-banner

Tytuł Rodzaj Czas trwania Uczelnia Administrowanie sieciami komputerowymi kwalifikacyjne 2 i 3 semestry Uniwersytet Rzeszowski, WSIiZ w Rzeszowie, WSEI w Lublinie Doradztwo zawodowe kwalifikacyjne 2 i 3 semestry Uniwersytet Rzeszowski,…
Tytuł kursu Liczba godzin Termin realizacji/ rekrutacji Odpłatność Uwagi Kurs kierowników wycieczek szkolnych 10 po zebraniu grupy* 60 zł   Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 10 po zebraniu grupy*…
Rzeszów Krosno Przemyśl Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Przemyśl Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Przemyśl Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Przemyśl Tarnobrzeg Sprawdź Ofertę Sprawdź Ofertę studia podyplomowe ::Więcej:: Kalendarz szkoleń do pobrania - pdf 5…

Aktualności: Kursy, szkolenia

Szkolenie warsztatowe "Narzędzia coachingowe w prac

Szanowni Państwo,

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie zaprasza na szkolenie warsztatowe nt. "Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela". 

Termin: 15 grudnia 2015 r. (wtorek) w godz. 9:30- 14:00 

Miejsce: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, ul. Miłocińska 46, aula

Adresat szkolenia: Szkolenie jest przewidziane dla nauczycieli szkół każdego poziomu

Koszt: 200,00zł/osobę

Termin zgłoszeń i wniesienia opłaty: 11 grudnia 2015 r.

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 17 866 04 32 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Karta zgłoszeniowa doc icon

 

Więcej infoirmacji znajdą Państwo w załączniku:

Oferta pdf ico

Konferencja „Wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduba

Konferencja pn.

„Wykorzystanie piłek

edukacyjnych Eduball

w edukacji wczesnoszkolnej

i przedszkolnej”

 

ŁAŃCUT 10.12.2015r.

 

eduball1

 

Cel szkolenia

Celem organizowanej konferencji jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia, w pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w zakresie wykorzystania piłek edukacyjnych „Eduball”.

Organizatorzy

  • Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  • Firma SMART – eduball.pl

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się 10 grudnia 2015 roku w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 57 w Łańcucie.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać, według załączonego wzoru, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doc icon FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  

Prosimy o przesłanie zgłoszeń w terminie do dnia 07.12.2015r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

    

UWAGA: W części praktycznej szkolenia OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY.

 

eduball2

 

Program Konferencji Szkoleniowej

"Wykorzystanie piłek edukacyjnych Eduball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej"

 Łańcut 10.12.2015 r.

 

14.00 – 14.45 Wykład wprowadzający  – dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzwyczajny (AWF Wrocław)

15.00 – 15.45 Warsztat praktyczny z dziećmi – dr Ireneusz Cichy (AWF Wrocław)

16.00 – 16.45 Warsztat praktyczny z udziałem nauczycieli – dr Ireneusz Cichy

16.45 – 17.00 – Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

szs logo                eduball logo

Szkolenie: "Odpowiedzialność prawna nauczycieli"

Zapraszamy na szkolenie pn.

"Odpowiedzialność prawna nauczycieli"

Termin realizacji: 27.01.2016 r., godz. 15:00

Miejsce realizacji: sala 201, PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać z wykorzystaniem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Daraż

tel: 17 85 340 97 wew. 34

JĘZYK ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza nabór na szkolenia językowe konieczne do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Szkolenia organizowane będą we współpracy z Szkołą Języków Obcych PROMAR w Rzeszowie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. zmianami).

Kwalifikacje: kurs nadaje uprawnienia (po zdaniu egzaminów państwowych) do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej

Adresat: nauczyciele przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej

Termin zgłoszeń: 10 grudnia 2015 r.

Termin realizacji: styczeń – czerwiec 2016 r.

Miejsce realizacji: PCEN Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg (o miejscu zadecyduje ilość zgłoszeń z rejonu). Dla zorganizowanych grup możliwość realizacji zajęć na miejscu.

Liczba godzin: uzależniona od poziomu znajomości języka. Przed rozpoczęciem zajęć test sprawdzający na podstawie, którego ustalony zostanie poziom znajomości języka.

 

Nazwa poziomu według skali Rady Europy

Liczba godzin wymaganych 

na osiągnięcie poziomu

Opis poziomu
B2 60 h Egzamin FCE
  60 h  
  60 h  
B1 60 h Egzamin PET
  60 h  
  60 h Egzamin KET
A 2 60 h  
  60 h  
A 1 60 h  
Poziom "zerowy" 60 h  

 

Liczebność grupy: 12 – 15 osób

Odpłatność: 500 zł od osoby za 60 godzin

Szczegółowych informacji udziela: nauczyciel-konsultant Wacław Smyczyński (tel. 17 85 340 97, w. 33; e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Krystyna Wróblewska

Dyrektor PCEN

Ogólnopolska Konferencja Naukowa LITERATURA WSPÓŁCZ

ZAKŁAD METODYKI NAUCZANIA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

LITERATURA WSPÓŁCZESNA I NAJNOWSZA
W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ.
ANALIZY I (RE)INTERPRETACJE

organizowanej w Rzeszowie 11-12 kwietnia 2016 roku

Przedmiotem refleksji pragniemy uczynić problemy literackiego kanonu (szkolnego i uniwersyteckiego) oraz rozważania o literaturze tworzonej po 1939 i 1989 roku – ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich obecnych w edukacji polonistycznej szkół średnich. Zależy nam zarówno na przedstawieniu analiz i interpretacji tych utworów literatury współczesnej i najnowszej, które znalazły się w podstawie programowej, jak i na omówieniu dzieł z różnych przyczyn pozostających poza kanonem.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Komitet naukowy                                                                 Komitet organizacyjny
prof. zw. dr hab. Gustaw Ostasz                                        dr Elżbieta Mazur
dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg                         dr hab. prof. UR Urszula Kopeć
dr hab. prof. UR Janusz Pasterski
dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek                        sekretarz: mgr Karolina Krzysztoń

Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Kurs kwalifikacyjny „Wczesne nauczanie języka obceg

„Wczesne nauczanie języka obcego”

Kurs jest skierowany do czynnych zawodowo nauczycieli przedszkoli (lub osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach) oraz edukacji wczesnoszkolnej, posiadających odpowiedni poziom znajomości języka obcego określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. zm.).

Ukończenie kursu oraz spełnienie pozostałych wymagań, o których mowa w rozporządzeniu, daje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Zajęcia będą zorganizowane zgodnie z ramowym programem Ministra Edukacji Narodowej z 2001 roku w wymiarze 270 godz. dydaktycznych (w tym m.in. 70 godzin metodyki nauczania języka obcego oraz 110 godzin doskonalenia języka angielskiego).

Miejsce odbywania zajęć oraz termin rozpoczęcia są uzależnione od zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

1. Kopia dyplomu ukończonych studiów;

2. Kopia świadectwa potwierdzającego znajomość danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (lista akceptowanych świadectw);

3. Minimum 2-letnia praktyka zawodowa.

Cena – 1440 złotych (możliwość zapłaty w ratach).

Uwaga:

Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I - III uzyskują nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, którzy poza świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego posiadają świadectwa potwierdzające znajomość języka obcego co najmniej w stopniu podstawowym.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać drogą elektroniczną:

http://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=pokazforma&id=7236

Kontakt: Jarosław Menet, tel. 13-432-00-57 w. 36

Zadania dla nauczycieli i uczniów na I etap program

Szanowni Państwo Nauczyciele matematyki

W załącznikach udostępniamy zadania na pierwszy etap realizacji programu
"Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do
matury z matematyki w 2016 r.". Sprawdzian odpowiadający temu zakresowi
materiału proponujemy przeprowadzić 3 grudnia 2015 r. Test prześlemy do
szkół, które zgłosiły swój udział na 2 dni przed proponowanym terminem
pomiaru na adres e-mail podany przez Państwa w zgłoszeniu. Informacje o
programie znajdują się również w dodatkowym pliku. Zgłoszenia są
przyjmowane do 7 listopada.

Koordynatorzy programu:
Mariusz Kraus i Adam Kawałek

Dyrektor PCEN Krystyna Wróblewska

 

Załączniki:

Matura 2016 PP I

Matura 2016 PR I

Pismo o projekcie

Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości

Zapraszam nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych na bezpłatne warsztaty

Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej w programie Moje Finanse FMP

27 października br. godz. 15.00 do Krosna (PCEN ul. Grodzka 45 b).
Tematyka: Nowe narzędzia na platformie FMP, przedsiębiorczość społeczna (nowy, ważny temat), projekty.

Warunkiem uczestnictwa jest uaktualnienie danych na platformie dla nauczycieli już realizujących program Moje Finanse a dla nowych nauczycieli wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.junior.org.pl, wydrukowanie go, podpisanie przez dyrektora i przywiezienie na zajęcia.

Zgłoszenia:  http://www.pcen.pl/karta-zgloszenia-krosno.html?view=form
tel.: 13 432 00 57
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się kolejność zgłoszeń (20 miejsc)

Poczęstunek, materiały szkoleniowe i zaświadczenie dla każdego uczestnika.

Zaproszenie tutaj do pobrania

Lista osób zakwalifikowanych na kurs "Prawo oświato

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przedstawia listę osób zakwalifikowanych na bezpłatny 40-godzinny kurs doskonalący pn. „Prawo oświatowe dla dyrektorów”.  

Ponadto uczestnicy otrzymują równocześnie informację e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dn. 23.10.2015 r. (piątek) telefonicznie, pod nr 13 4320057 lub elektronicznie, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(w temacie proszę zapisać „potwierdzenie udziału”).

Brak potwierdzenia spowoduje zakwalifikowanie osób z listy rezerwowej.

Osoby zakwalifikowanie z listy rezerwowej otrzymają potwierdzenie do dnia 26 października 2015 r. (poniedziałek).

Zapraszamy zatem na wykłady inauguracyjne w dniu 29 października 2015 r. Pana dra Antoniego Jeżowskiego, prof. nz. PWSZ w Głogowie i WWSZiP w Wałbrzychu. Zajęcia te odbędą się w sali konferencyjnej Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82 w godz. 9.30-16.15.

Następne zajęcia będą odbywać się w siedzibie PCEN w Rzeszowie, ul. R. Niedzielskiego 2, z podziałem na 4 grupy (grupy A i B zajęcia zawsze we wtorki, grupy C i D zajęcia zawsze w środy) według następującego harmonogramu:

 

Data zajęć Termin Nr tematów Nr sali

3.11.15, grupy A i B

(zawsze we wtorki)

9.30-16.15 4 i 5 101 oraz 201

4.11.15, grupy C i D

(zawsze w środy)

9.30-16.15 4 i 5 101 oraz 201
         
17.11.15, grupy A i B 9.30-16.15 6 i 7 101 oraz 301
18.11.15, grupy C i D 9.30-16.15 6 i 7 101 oraz 301
         
24.11.15, grupy A i B 9.30-16.15

8 i 9 101 oraz 301
25.11.15, grupy C i D 9.30-16.15

8 i 9 101 oraz 301
         
1.12.15, grupy A i B 9.30-16.15 10 i 11 101 oraz 301
2.12.15, grupy C i D 9.30-16.15 10 i 11 101 oraz 301

 

Uwaga: ostateczny podział na grupy zostanie dokonany w dniu zajęć inauguracyjnych, tj. 29 października 2015 r. Dotychczas w zgłoszeniach swoje sugestie w tej kwestii określiło 56 osób i zostaną one uwzględnione.

Dla osób niezakwalifikowanych PCEN w Rzeszowie zaoferuje podobny kurs w terminie późniejszym.

Akademia TIK zaproszenie na inaugurację

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o.
zapraszają
 
Dyrektorów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
na konferencję inaugurującą XI edycję
Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej PCEN w Rzeszowie
 


Nowoczesne technologie w szkolnictwie


Szczegółowy program w załączniku.

Terminy:
Tarnobrzeg: 20.10.2015 r.
Rzeszów (
OENiPAS w Czudcu): 21.10.2015 r.
Krosno: 22.10.2015 r.
Przemyśl 23.10.2015 r.

 
 
Zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną prosimy kierować do swoich Oddziałów.
Termin zgłoszeń do 19.10.2015 r.
Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
 

koordynator Akademii TIK - Jacek Kulasa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tu jesteś:   Strona głównaDla nauczycieliSzkolenia

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Bank Polskiej Spółdzielczości

w Rzeszowie:

88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b